Privacyverklaring

Uw privacy en de bescherming van persoonsgegevens is van essentieel belang voor onze activiteiten. Daarom willen wij u hierover graag duidelijk en transparant informeren. Stichting Aequitas Belangenbehartiging verwerkt en gebruikt uw persoonlijke informatie op een veilige manier in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonlijke informatie

Om u goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij een aantal persoonsgegevens van u nodig. Wij gebruiken deze informatie voor de volgende doeleinden:

• Om u persoonlijk te informeren over uw claim(s) middels e-mail, post en/of telefoon;

• Om u optimaal van dienst te zijn wanneer u contact met ons hebt. Dit contact kan per e-mail zijn of wanneer u gebruik maakt van onze (mobiele) website;

• Voor de uitvoering van met u gesloten overeenkomsten.

U hebt wanneer u bij ons bent aangemeld recht op inzage, rectificatie of aanpassing van uw gegevens. Indien u zich via het formulier op onze website bij ons hebt aangemeld, kunt u een verzoek tot inzage, aanpassingen of rectificaties per e-mail aan ons doorgeven via: info@aequitasbelangenbehartiging.nl. Wij houden ons aan de wettelijke bewaartermijn van gegevens.

Beveiliging gegevens

Wij nemen passende, technische en organisatorische maatregelen om uw (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo worden uw gegevens opgeslagen op beveiligde servers en is gegevensuitwisseling via de website beveiligd middels een SSL-certificaat, herkenbaar aan de groene adresbalk met hangslot en het adres dat begint met “https://”.

Gebruik van persoonsgegevens door derden

Voor de aanmelding en afhandeling van een collectieve claim dienen wij verschillende persoonsgegevens van u te verwerken. Wij werken voor de uitvoering van de claims samen met ConsumentenClaim, MKB-Claim, Consumentenbond Claimservice, en de Consumentenbond. Wij delen met de voorgenoemde partijen alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze collectieve claims. Wij geven uw persoonsgegevens nooit door aan derden anders dan de hiervoor genoemde partijen, tenzij het noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten waarvoor u zich bij ons hebt aangemeld of als u ons daartoe uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. Wij zorgen ervoor dat deze partijen uw gegevens net zo zorgvuldig behandelen als wij dat doen.

Klacht

Als u vindt dat wij niet op de juiste manier met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht bij ons indienen. U kunt een e-mail sturen naar info@aequitasbelangenbehartiging.nl. Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan kunt u overwegen om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Dit is de Autoriteit Persoonsgegevens. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl vindt u alle informatie over hoe u een klacht kunt indienen.

Cookies

Op deze website gebruiken wij uitsluitend functionele cookies om de website goed te laten functioneren. Deze cookies hebben weinig impact op je privacy en worden geplaatst volgens de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens. De gegevens die in de cookies worden verzameld, zijn anoniem en delen wij niet met derden.